ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน  

รหัส 04298

ที่อยู่ 200

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.โนนหัน หมู่ 7

โทร. 0885709145   โทรสาร. -

อีเมล์ Nongmuang102@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวอ้อมฤทัย พรมพิมพ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 14 มี.ค. 2562 08:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store