ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม  

รหัส 04299

ที่อยู่ หมู่8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.นาหนองทุ่ม หมู่ 8

โทร. 086-4513418   แฟกซ์ -

อีเมล์ ืnanongtum103@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายรพีศักดิ์ สีกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.นาหนองทุ่ม

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 ม.ค. 2563 07:34
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store