ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม  

รหัส 04300

ที่อยู่ 1 หมู่ 4 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.โนนอุดม หมู่ 4

โทร. 043-463176   แฟกซ์ -

อีเมล์ nonudom104@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางอรปรียา วงศ์ศิริรักษ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 14 มี.ค. 2562 08:15
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store