ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง  

รหัส 04301

ที่อยู่ 283 ม.3 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ขัวเรียง หมู่ 3

โทร. 0933290105   แฟกซ์ -

อีเมล์ sumpun105@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมยศ ลาปะ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2562 12:09
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store