ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  

รหัส 04302

ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.หนองไผ่ หมู่ 3

โทร. 043313450   แฟกซ์ 043313450

อีเมล์ nongphai115@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางรจนา ไชยธรรม

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 21 ก.พ. 2563 11:20
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store