ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง  

รหัส 04303

ที่อยู่ 59

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.หนองไผ่ หมู่ 12

โทร. 086-4513409   โทรสาร. -

อีเมล์ wanghukwang106@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางเปรมจิต สีกัน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ก.พ. 2563 12:56
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store