ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ  

รหัส 04304

ที่อยู่ 362

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ไชยสอ หมู่ 5

โทร. 093-329-0357   แฟกซ์ -

อีเมล์ nongsung107@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายไพบูรณ์ วิชาคำ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 25 ก.พ. 2563 12:24
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store