ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด  

รหัส 04305

ที่อยู่ 227 หมู่ 9 บ้านนาดี

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.วังหินลาด หมู่ 9

โทร. 0 4346 2034   แฟกซ์ 0 4346 2034

อีเมล์ nadee_108@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางคณัสนันท์ สงภักดิ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 ก.พ. 2563 11:57
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store