ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้  

รหัส 04306

ที่อยู่ บ้านเลขที่17 บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่3 ตำบลนาเพียง

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.นาเพียง หมู่ 3

โทร. 043462643   แฟกซ์ 043462643

อีเมล์ ืnonsouae114@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางเยาวภา มณีวรรณ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2562 19:52
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store