ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ  

รหัส 04307

ที่อยู่ 248 หมูที่ 7 บ้านหนองผือ

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.นาเพียง หมู่ 7

โทร. 0872266650   โทรสาร. -

อีเมล์ hnongphuu@hotmail.com เว็บไซต์ /cpdho.go.th/index.php/2013-10-14-03-31-08
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายคมสันต์ อันภักดี

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 13 ก.พ. 2563 08:29
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store