ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง  

รหัส 04308

ที่อยู่ 23 หมู่ 10 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.นาเพียง หมู่ 10

โทร. 0-4321-0189   แฟกซ์ 0-4321-0189

อีเมล์ ืnapiang109@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายดิเรก ทองดีนอก

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 มี.ค. 2562 07:51
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store