ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด  

รหัส 04309

ที่อยู่ 111

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.หนองเขียด หมู่ 9

โทร. 0621927605   โทรสาร. -

อีเมล์ nongkhead110@Gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางกุลทรัพย์ ชำนาญรบ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 ม.ค. 2563 07:16
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store