ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า  

รหัส 04310

ที่อยู่ 287 ม.9 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.หนองเสาเล้า หมู่ 1

โทร. 0933235688   โทรสาร. -

อีเมล์ nongsoalow04310@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชัยวัฒน์ วงษ์ธานี

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 ก.พ. 2563 08:18
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store