ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด  

รหัส 04311

ที่อยู่ 471

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.โนนสะอาด หมู่ 5

โทร. 043-391508   แฟกซ์ 043-391508

อีเมล์ sansook112@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวอ้อมฤทัย พรมพิมพ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 10 ก.พ. 2563 07:41
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store