ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด  

รหัส 04311

ที่อยู่ 471

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.โนนสะอาด หมู่ 5

โทร. 043-391508   แฟกซ์ 043-391508

อีเมล์ sansook112@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางวาสนา สุทธาธิวงษ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 มี.ค. 2562 05:42
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store