ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล  

รหัส 04373

ที่อยู่ บ้านชาด

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.เมืองพล หมู่ 1

โทร. 0874275497   โทรสาร. -

อีเมล์ phon04373101@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 14 ธ.ค. 2563 22:14
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014561012689
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store