ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ รพ.สต.ตำบลเมืองพล
ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลเมืองพล
   
รพ.สต.ตำบลเมืองพล  

รหัส 04373

ที่อยู่ บ้านชาด

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.เมืองพล หมู่ 1

โทร. 0874275497   โทรสาร. -

อีเมล์ phon04373101@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 4 เม.ย. 2561 13:49
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store