ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก  

รหัส 04374

ที่อยู่ ม.14 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.โจดหนองแก หมู่ 1

โทร. 0856817217   โทรสาร. -

อีเมล์ phon107_04374@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายบุญทัน สมีน้อย

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 ก.ค. 2563 20:56
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store