ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว  

รหัส 04375

ที่อยู่ 275 ม.1 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.เก่างิ้ว หมู่ 1

โทร. 0-4341-5921   โทรสาร. -

อีเมล์ phon109_04375@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางศศิธร ผลบุญภิรมย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ม.ค. 2564 23:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store