ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ รพ.สต.ตำบลหนองมะเขือ
ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลหนองมะเขือ
   
รพ.สต.ตำบลหนองมะเขือ  

รหัส 04376

ที่อยู่ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หนองมะเขือ หมู่ 1

โทร. 081-9548902   แฟกซ์ -

อีเมล์ S_19501@yahoo.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมศักดิ์ ทองโคกสี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 5 เม.ย. 2561 13:48
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store