ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ  

รหัส 04377

ที่อยู่ 63 หมู่ 8 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หนองแวงโสกพระ หมู่ 8

โทร. 0000000000   โทรสาร. -

อีเมล์ Phon10411_04377@hotmai.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายกิตติศักดิ์ ด้วงบุดศรี

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 10 ก.ย. 2563 00:26
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store