ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ รพ.สต.ตำบลโคกสง่า
ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลโคกสง่า
   
รพ.สต.ตำบลโคกสง่า  

รหัส 04379

ที่อยู่ 11 หมู่1 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.โคกสง่า หมู่ 1

โทร. 043-210695   แฟกซ์ ไม่มี

อีเมล์ phon10304379@gmail.com เว็บไซต์ ไม่มี
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  กุศล เหมือนมาตย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 30 มี.ค. 2561 13:47
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store