ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า  

รหัส 04380

ที่อยู่ 123 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หนองแวงนางเบ้า หมู่ 2

โทร. 043210164   โทรสาร. -

อีเมล์ phon106_04380@hotmail.com เว็บไซต์ www.phoncup.phon106.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางจุฑารัตน์ ประเสริฐ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 ม.ค. 2564 00:15
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store