ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย  

รหัส 04381

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องหอย ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หนองแวงนางเบ้า หมู่ 6

โทร. ไม่มี   แฟกซ์ ไม่มี

อีเมล์ Phon04381@gmail.com เว็บไซต์ ไม่มี
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางจันทร์เพ็ญ นวลศิลป์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 ม.ค. 2564 23:38
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store