ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลลอมคอม
   
รพ.สต.ตำบลลอมคอม  

รหัส 04382

ที่อยู่ 125 ,ม.8 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.ลอมคอม หมู่ 8

โทร. 043-210696   โทรสาร. -

อีเมล์ phon110_04382@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมพร แทนไธสง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 2560 05:05
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store