ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม  

รหัส 04382

ที่อยู่ 125 ม.8 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.ลอมคอม หมู่ 8

โทร. 0956698094   แฟกซ์ 0

อีเมล์ phon110_04382@hotmail.com เว็บไซต์ 0
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมพร แทนไธสง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 ม.ค. 2564 23:00
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store