ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า  

รหัส 04383

ที่อยู่ หมู่ 2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.โนนข่า หมู่ 2

โทร. 043414591   โทรสาร. -

อีเมล์ phon111_04383@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสุนิสัย เทียมรินทร์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 31 ม.ค. 2563 22:20
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store