ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น  

รหัส 04384

ที่อยู่ 115 หมู่ที่ 2

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.โสกนกเต็น หมู่ 2

โทร. 0658098960   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  จอ.พิชิต คำภาเกะ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 ม.ค. 2564 00:07
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store