ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น  

รหัส 04384

ที่อยู่ ๑๑๕ หมู่ ๒

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.โสกนกเต็น หมู่ 2

โทร. ๐959167501   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  จอ.พิชิต คำภาเกะ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 3 เม.ย. 2561 14:02
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store