ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง  

รหัส 04385

ที่อยู่ ถนนเมืองพล - แวงใหญ่ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หัวทุ่ง หมู่ 1

โทร. 0987498873   แฟกซ์ ไม่มี

อีเมล์ pcukk0438501@gmail.com เว็บไซต์ ไม่มี
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายจิรพงศ์ วสุวิภา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 ธ.ค. 2563 23:31
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store