ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลหัวทุ่ง
   
รพ.สต.ตำบลหัวทุ่ง  

รหัส 04385

ที่อยู่ ถนนเมืองพล - แวงใหญ่ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หัวทุ่ง หมู่ 1

โทร. 043 - 210808   แฟกซ์ 043 - 210808

อีเมล์ pcukk0438501@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายจิรพงศ์ วสุวิภา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 2560 05:06
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store