ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.พังงู บ้านยางคำ
   
รพ.สต.พังงู บ้านยางคำ  

รหัส 04552

ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 14 บ้านยางคำ ถนนหนองหาน - กุมภวาปี ตำบลพังงู

ที่ตั้ง จ.อุดรธานี อ.หนองหาน ต.พังงู หมู่ 14

โทร. 088 340 6699   แฟกซ์ -

อีเมล์ nh.204@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายประพิมพ์ เสียงล้ำ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 ก.ย. 2559 04:50
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store