ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านหนองจิก
   
รพ.สต.บ้านหนองจิก  

รหัส 04918

ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.แก่งเลิงจาน หมู่ 10

โทร. 043-971267   โทรสาร. -

อีเมล์ nhongjig@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวจีรวรรณ กลางชนีย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 ม.ค. 2556