ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง  

รหัส 05001

ที่อยู่ บ้านหนองม่วง

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.นาเชือก หมู่ 10

โทร. 09-3360-4885   แฟกซ์ -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  พันจ่าโทคุณากร เจียมใจ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 23 มี.ค. 2564 23:19
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store