ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง  

รหัส 05002

ที่อยู่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.สำโรง หมู่ 12

โทร. -   แฟกซ์ -

อีเมล์ book49017@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางนิรมล โคตรดี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 ก.ค. 2564 22:35
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store