ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง  

รหัส 05003

ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.หนองแดง หมู่ 10

โทร. 0828550879   โทรสาร. -

อีเมล์ had_noy18@hotmail.co.th เว็บไซต์ had_noy18@hotmail.co.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  พันจ่าเอก อลงกต โพธิ์แสงดา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 มี.ค. 2562 21:40
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store