ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง  

รหัส 05004

ที่อยู่ บ้านหนองบัวแดง

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.เขวาไร่ หมู่ 9

โทร. 0840948282   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.facebook.com/profile.php?id=100007505402268
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมรินทร์ กรไธสง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 มี.ค. 2563 23:48
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store