ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู  

รหัส 05005

ที่อยู่ บ้านหนองคู

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.เขวาไร่ หมู่ 3

โทร. 0982708965   โทรสาร. -

อีเมล์ @hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายกิตติศักดิ์ นกพรหมพะเนา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 มี.ค. 2561 08:53
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store