ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์  

รหัส 05006

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก. จ.มหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.หนองโพธิ์ หมู่ 1

โทร. 043991245   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางศิริรัตน์ จันทร์พล

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 เม.ย. 2564 22:18
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store