ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน  

รหัส 05007

ที่อยู่ บ้านปอพาน หมู่ที่ 14

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.ปอพาน หมู่ 14

โทร. 043-989056   แฟกซ์ 043-989056

อีเมล์ @hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  พ.จ.ท.เรืองศักดิ์ อันชำนาญ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 ก.พ. 2562 21:25
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store