ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ  

รหัส 05008

ที่อยู่ 62 ม. 6 ต.ปอพาน

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.ปอพาน หมู่ 6

โทร. 0811171191   แฟกซ์ ไม่มี

อีเมล์ so_nongsa08@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางจันดา สิงห์ทอง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 5 ก.ค. 2564 23:35
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store