ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก  

รหัส 05009

ที่อยู่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.หนองเม็ก หมู่ 3

โทร. 0821365429   แฟกซ์ -

อีเมล์ nongmeksubhos_28@hotmail.com เว็บไซต์ goo.gl/mz62ey
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางธัญญาลักษณ์ พรรคไะสง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 21 ก.ค. 2564 22:49
https://www.facebook.com/nongmek
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store