ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก  

รหัส 05010

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านหัวเข่าแตก ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.หนองเรือ หมู่ 3

โทร. 0872190961   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายภาณุมาศ อัครบาล

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มิ.ย. 2563 21:18
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store