ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง  

รหัส 05011

ที่อยู่ จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.หนองกุง หมู่ 11

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.หนองกุง หมู่ 11

โทร. 0847949788   แฟกซ์ -

อีเมล์ yutpong7@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายยุทธพงษ์ เชาว์สันเทียะ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 ก.ค. 2564 23:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store