ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว  

รหัส 05012

ที่อยู่ นาเชือก-นาดูน

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.สันป่าตอง หมู่ 10

โทร. -                     แฟกซ์ -

อีเมล์ saravut_kw@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายศราวุธ แก้วมาตย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 31 พ.ค. 2564 23:32
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store