ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่  

รหัส 05052

ที่อยู่ 112 ม.1 ต. หนองไผ่ อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.หนองไผ่ หมู่ 1

โทร. 0815498680   โทรสาร. -

อีเมล์ nongphai_2012@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายบุญชู คงทน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2562 22:15
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store