ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อย  

รหัส 05053

ที่อยู่ 84 หมู่ 2 บ้านหนองแต้น้อย

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.หนองคู หมู่ 2

โทร. 043-731035   โทรสาร. -

อีเมล์ nongta55noy@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุรัส พานิชย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 2561 21:49
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store