ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่น  

รหัส 05054

ที่อยู่ 123ม.13ต.หนองคูอ.นาดูนจ.มหาสารคาม44180

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.หนองคู หมู่ 13

โทร. 095-7956525   โทรสาร. -

อีเมล์ laojun-05054@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวิเชียร โทอินทร์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 มี.ค. 2562 21:44
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store