ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง  

รหัส 05055

ที่อยู่ เลขที่ 149

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงบัง หมู่ 2

โทร. 0878541719   โทรสาร. -

อีเมล์ uc05055@hotmail.com เว็บไซต์ www.facebook.com/profile.php?id=100013862767247
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายปรีชา ยะถา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2562 22:35
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store