ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย  

รหัส 05057

ที่อยู่ เลขที่ 25

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงดวน หมู่ 6

โทร. 0956648892   โทรสาร. -

อีเมล์ slomhome@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นาย สุรีย์ ลอมโฮม

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 14 พ.ย. 2561 21:45
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store