ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง  

รหัส 05058

ที่อยู่ นายนวกานต์ พิลาโสภา

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.หัวดง หมู่ 1

โทร. 0819750304   โทรสาร. -

อีเมล์ Navagan_long@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนวกานต์ พิลาโสภา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 พ.ย. 2561 21:58
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store