ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง  

รหัส 05058

ที่อยู่ 124 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.หัวดง หมู่ 1

โทร. 0819750304   แฟกซ์ ไม่มี

อีเมล์ Navagan_long@hotmail.com เว็บไซต์ ไม่มี
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนวกานต์ พิลาโสภา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 13 มี.ค. 2562 22:56
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store