ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่  

รหัส 05059

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.หัวดง หมู่ 7

โทร. 0910170491   โทรสาร. -

อีเมล์ dondu05059@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางทิพวรรณ ศรีสวัสิดิ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2562 22:25
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store