ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  

รหัส 05060

ที่อยู่ เลขที่55

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงยาง หมู่ 1

โทร. 043-731027   โทรสาร. -

อีเมล์ dongyang_55@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางกัลยาณี ปัจจัยมงคล

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 2561 20:41
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store