ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง  

รหัส 05060

ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง. อำเภอนาดูน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงยาง หมู่ 1

โทร. 0866357998   โทรสาร. -

อีเมล์ dongyang_55@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางกัลยาณี ปัจจัยมงคล

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 มี.ค. 2562 21:45
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store