ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง  

รหัส 05079

ที่อยู่ หมู่ที่ 14

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.รอบเมือง หมู่ 14

โทร. 043-545782   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางพัชรี ทิพนัส

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 24 ธ.ค. 2562 18:43
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store