ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง  

รหัส 05080

ที่อยู่ หมู่ที่ 19 บ้านโนนสว่าง

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง หมู่ 19

โทร. 043519384   โทรสาร. -

อีเมล์ nonsawang_19@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชอบ จิตรไทย

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 ธ.ค. 2562 17:33
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store